Sweden

Varför MC-kortege?

Var tredje kvinna i världen utsätts för fysiskt eller sexuellt våld. Våld mot flickor och kvinnor är ett utbrett folkhälsoproblem, en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och utgör en global hälsofara. Effekterna av våldet varierar från omedelbara till långsiktiga fysiska, psykiska och sexuella konsekvenser för flickor och kvinnor. I alltför många fall leder våldet till att flickor och kvinnor mister sina liv.

Orange Day MC-kortege är en manifestation mot våld mot kvinnor och flickor i Sverige och världen.

Orange Day

2008 startade FNs dåvarande generalsekreterare kampanjen UNiTE To End Violence Against Women och utnämnde den 25:e varje månad till Orange Day. En dag för regeringar, företag, organisationer, media, civil samhället och privatpersoner att uppmärksamma och ta ställning mot våld mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en framtid fri från våld mot kvinnor och flickor.

Kampanjen vill öka allmänhetens medvetenhet om problemets vidd och vikt samt öka den civila och den politiska viljan att stoppa våld mot kvinnor. Den 25:e november är den internationella dagen för avskaffandet av våld mot flickor och kvinnor. En dag då kända byggnader världen över lyser i orange för att ta ställning mot våld mot kvinnor.

 

UN Trust Fund to End Violence against Women

FNs generalförsamling grundade 1996 fonden och sedan dess har den administrerats av UN Women på uppdrag av FN. Fonden beviljar uteslutande bidrag till initiativ och program som är avsedda att stoppa alla former av våld mot kvinnor och flickor. Bidragen riktas för att tillgodose kvinnors och flickors mest akuta behov och stödjer åtgärder som gör en reell skillnad.

Tillsammans med icke-statliga organisationer, regeringar och FNs landskontor finansierar fonden arbetet med att:

  • Förebygga våld mot kvinnor och flickor genom att stärka grupper som är särskilt utsatta för våld.
  • Förbättra tillgången till tjänster, såsom juridisk hjälp, psykologisk rådgivning och hälso- och sjukvård, genom att öka kapaciteten och effektivt hjälpa kvinnor och flickor som drabbats av våld.
  • Stärka och påskynda genomförandet av lagar, strategier och handlingsplaner för våld mot kvinnor och flickor och se till hjälpen blir effektivare.

 

Sedan 1996 har fonden delat ut 128 miljoner amerikanska dollar till 462 program i 139 länder och territorier i världen. Under 2017 finansierades 120 program i 80 länder och territorier.

De program som stöds bidrar också direkt till att främja målen i UN Womens kampanj Orange Day, samt de Globala Målen.

 

Fondens bidrag beviljas årligen genom en öppen och transparent process som säkerställer kvaliteten hos programmen och stringens i valet av stipendiater. Beslutsprocessen är mycket konkurrensutsatt.

För mer information om finansiering, program och ansökan: http://untf.unwomen.org/en

 

UN Trust Fund to End Violence against Women Annual Report: http://untf.unwomen.org/en/digital-library/publications/2017/06/un-trust-fund-2016-annual-report#view

 

Varför har Orange Day MC valt UN Trust Fund to End Violence against Women?

Orange Day MC har valt att intäkter från kortegen ska gå till UN Trust Fund to End Violence against Women av flera skäl.

  • Enligt Världshälsoorganisation(WHO) utsätts 1 av 3 kvinnor för våld eller sexuella övergrepp i livet. FN och UN Women (FNs jämställdhetsenhet) är en stark aktör som arbetar globalt för att stoppa våld mot kvinnor och för att stärka kvinnors och flickors mänskliga rättigheter.
  • Vi vill sprida Orange Day MC i så många länder som möjligt, och väljer därför en organisation som arbetar på en global nivå då våld mot kvinnor existerar världen över.
  • UN Trust Fund to End Violence against Women bekämpar alla former av våld mot kvinnor såsom barnäktenskap, könsstympning och trafficking. Varje år tvingas 17 miljoner flickor in i barnäktenskap. 200 miljoner flickor och kvinnor runt om i världen är könsstympade. FN uppskattar att cirka 4 miljoner människor (mest kvinnor och flickor) faller offer för människohandel/trafficking varje år. Cirka 1,2 miljoner av dessa är barn. Oftast säljs de som sexslavar.

Kontakta oss om DU vill vara med och göra skillnad!

norrkoping@unwomen.se