Norway

 25 august 2018 går ”OrangeDay MC-kortesjen” av stabelen – en manifestasion mot vold mot kvinner og jenter.

Planen for kortesjen er å kjøre MC fra flere startpunkter i Norge med Oslo som endelig mål. I løpet av turen kommer det til å være flere stopp punkt hvor flere kan tilslutte seg kortesjen.

Manifestasjonen går til inntekt for FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål i Norge sitt arbeid mot vold mot kvinner.  Vi kjører for vise at vi tar avstand mot all vold mot kvinner og jenter.

 

 

Charitybikers MC støtter oss med arrangementet for OrangeDay MC i Norge
Photo: UN Women/Muhammed Ghouneim
 

 

Hver tredje kvinne i verdens utsettes i løpet av livet for fysisk eller seksuell vold. Vold mot jenter og kvinner er et utbredt folkehelseproblem, en alvorlig krenkelse av menneskerettighetene og utgjør en global helsefare. Ettervirkningen av vold varierer fra umiddelbar til langvarige fysiske, psykiske eller seksuelle konsekvenser for jenter og kvinner.  I altfor mange tilfeller fører volden til at jenter og kvinner mister livet.

Når FNs generalsekretær i 2008 startet kampanjen UNiTE To End Violence Against Women, ble 25. november utnevnt til den internasjonale dagen for avskaffelse av all vold mot kvinner og 25 fikk navnet Orange Day. En dag hvor regjeringer, næringsliv, organisasjoner, media, sivilt samfunn og privatpersoner oppfordres til å skape oppmerksomhet og ta stilling mot vold mot kvinner. 

I dag bruker vi den 25 i hver måned til å oppfordre mennesker over hele verden til å ha på seg noe i oransje.