Partners 2022

Utan stöd av våra partners så skulle inte denna dag kunna genomföras. Vi vill rikta ett STORT TACK för att ni på olika sätt bidrar till genomförandet!