Övrig Information

Tillstånd för infart och parkering på S Promenaden i Norrköping, samt Kungsgårdsskolans skolgård gäller 17.00-21.00. Därefter är det fri parkering i Spiran Parkeringshus Gamla på Rådstugugatan 55 om man inte redan har plats. Parkeringshuset Spiran är stängt med grindar mellan kl 24.00-06.00 Alla ansvarar för sina egna hojar.

På S. Promenaden där vi stannar kortegen gäller följande:

Befintliga brunnar, brandposter, elskåp och dylikt samt vägmärken och trafiksignaler ska hållas åtkomliga och inte övertäckas.

Utryckningsfordons framkomlighet får inte hindras

Dörrar eller entréer får inte blockeras och utrymning av fastigheter vid eventuell brand eller dylikt får inte försvåras.

Elkablar, slangar och liknande som kan hindra gångtrafik eller annan trafik ska markeras och täckas med överkörningsskydd.

Parkeringen av MC ska ske så smidigt som möjligt och kortaste väg ska användas för uppställning av MC.

Vi börjar fylla Kungsgårdsskolans skolgård för att sedan gå över till S Promenaden. Här parkerar vi i sick-sack led. Följ volontärer.

Volontärer kommer att finnas å plats för att göra detta så smidigt som möjligt!

MC Donalds

Under Orange Day MC kortegen den 25 maj, går McDonald’s in och stöttar våra bikers med varsin Big Mac.

Alla som uppvisar sin betalning före den 30 april erhåller en kupong på en Big Mac som kan utnyttjas på samliga platser där vi haft stopp, under och efter resan. Om du vill ha ett vegetariskt alternativ, var god och säg till i kassan.

Om det blir kuponger över kommer de att skänkas till kvinnojouren.

Spirans Parkeringshus får våra bikers parkera sina hojar kostnadsfritt natten mellan den 25-26 maj.