OrangeDay MC

Den 25 maj 2018 går den första ”OrangeDay MC-kortegen” av stapeln – en manifestation mot våldet mot flickor och kvinnor.

Var tredje kvinna utsätts för fysiskt eller sexuellt våld. Våld mot flickor och kvinnor är ett utbrett folkhälsoproblem, en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och utgör en global hälsofara. Effekterna av våldet varierar från omedelbara till långsiktiga fysiska, psykiska och sexuella konsekvenser för flickor och kvinnor. I alltför många fall leder våldet till att flickor och kvinnor mister sina liv. 

När FNs general sekreterare 2008 startade kampanjen UNiTE To End Violence Against Women  utnämndes den 25 november- internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor även till Orange Day. En dag för regeringar, företag, organisationer, media, civil samhället och privatpersoner att uppmärksamma och ta ställning mot våld mot kvinnor. 

Idag lyfter man den 25 varje månad och uppmanar människor runt om i världen att bära något i Orange.

Genom Bikers kulturen ska OrangeDay MC visa sitt stöd mot våld mot kvinnor och flickor.

Se rutten:

Sweden 

Norway